Quy Định Tính Phí Đối Với Mặt Hàng Cồng Kềnh

Nhằm giúp quý khách hiểu rõ hơn về cách tính phí vận chuyển (PVC) đối với hàng hoá nhẹ, cồng kềnh, Nhanshiphang.com chia sẻ cách tính PVC theo công thức sau: 
I. Định nghĩa:
a.  Khối lượng thực tế: Khối lượng thực tế của kiện hàng
b. Khối lượng quy đổi: Là khối lượng được tính dựa trên kích thước của kiện hàng
       + CÔNG THỨC TÍNH: 

          . Khối lượng quy đổi (Kg) = Chiều dài (cm) x Chiều rộng (cm) x Chiều cao (cm)/6000
          . Thể tích quy đổi (m3) = Chiều d
ài (cm) x Chiều rộng (cm) x Chiều cao (cm)/1.000.000

VÍ DỤ: 
           Một kiện hàng có kích thước như sau: chiều dài = 70cm; chiều rộng = 60cm; chiều cao = 40cm
           Khối lượng quy đổi = 70 x 60 x 40 /6000 = 28kg
           Thể tích quy đổi = 70 x 60 x 40 /1.000.000 = 0.168 m3

II. Quy định của nhanshiphang.com:


 

. Để tiện tính toán đơn hàng, Nhanshiphang.com sẽ tính PVC theo khối lượng quy đổi cho tất cả các kiện hàng. Nếu có sự chênh lệch về mức phí sau khi tính toán lại theo công thức, chúng tôi sẽ chủ động truy thu hoặc hoàn trả cho quý khách khoản phí chênh lệch kể trên. 
.  Tại Quảng Châu, Nhanshiphang.com sẽ cân, đo kích thước thực tế của kiện hàng và tính toán PVC theo công thức mà không cần thông báo cho mỗi đơn hàng. Quý khách muốn kiểm tra, có thể tự đo kích thước kiện hàng và tính toán theo công thức trên, nếu có xảy ra sai sót, quý khách vui lòng gửi hình ảnh xác thực của kiện hàng để chúng tôi giải quyết khiếu nại (nếu cần).