Bảng giá

 • 01. Giá sản phẩm
 • 02. Tiền ship ở Trung Quốc
 • 03. Phí mua hàng
 • 04. Phí vận chuyển

SỐ TIỀN PHẢI THANH TOÁN: 01 + 02 + 03 + 04

 • 01 Giá sản phẩm: Giá được niêm yết trên website.
 • 02 Tiền Ship ở Trung Quốc: Là phí vận chuyển nội địa Trung Quốc ( từ công ty ở Trung Quốc tới kho hàng ).
 • 03 Phí mua hàng: Là mức phí được quy định chi tiết như bảng bên dưới: 

  Phí mua hàng Website bán hàng https://nhanshiphang.com
  Cấp độ *Tích luỹ doanh thu    Phần trăm phí dịch vụ Đặt cọc
  Vip 0 1 - 29.999.999 3.7% 80%
  Vip 1 30.000000 - 49.999.999 3.5% 80%
  Vip 2 50.000000 - 99.999999 3.2% 80%
  Vip 3 100.000.000 - 299.999.999 3% 70%
  Vip 4 300.000.000 - 499.999.999 2.7% 70%
  Vip 5 500.000.000 - 699.999.999 2.5% 70%
  Vip 6 700.000.000 - 899.999.999 2.3% 60%
  Vip 7 900.000.000 - 1.099.999.999 2% 60%
  Vip 8 1.100.000.000 - 1.299.999.999 1.8% 60%
  Vip 9 1.300.000.000 - 1.499.999.999 1.4% 50%
  Vip 10 1.500.000.000 - 9.999.999.999 1,2% 50%
  * Tích lũy doanh thu là giá trị cộng dồn tất cả các đơn hàng sau khi tạo tài khoản
 • 04 Phí vận chuyển: Được tính theo cân nặng hoặc khối lượng quy đổi đối với hàng nhẹ nhưng cồng kềnh, cụ thể như sau: 

  Quãng đường từ Trung Quốc về đến Sài Gòn. Bảng phí bên dưới được áp dụng từ 15/03/2023.